5 procent - opłata pół roku z góry

5 procent - na drugiego członka rodziny

5 procent - dla mieszkańców gminy  Jedlińsk

5 procent - kontynuacja nauki w kolejnym roku 

10 procent - opłacenie całego kursu z góry

10 procent - na trzeciego członka rodziny

Rabaty kumulują się do maksymalnie 10 procent i NIE są udzielane na kursy języka chińskiego, arabskiego, duńskiego, norweskiego, szwedzkiego.