5 procent - na drugiego członka rodziny

5 procent - opłacenie całego kursu z góry

10 procent - na trzeciego członka rodziny

Rabaty kumulują się do maksymalnie 10 procent i NIE są udzielane na kursy języka chińskiego, arabskiego, duńskiego, norweskiego, szwedzkiego.